Onderlinge Begrafenis- en Crematievereniging Holz neemt bij het overlijden de uitvaartregeling en een groot deel van de financiële zorgen over van de nabestaanden door de begrafenis of crematie uit te laten voeren.

Vereniging

Wij zijn geen commercieel verzekeringsbedrijf, maar een vereniging. Dat brengt een paar voordelen met zich mee (onderstaande voorwaarden zijn in werking sinds 1-7-2016).

  • Zo heeft de vereniging geen winstoogmerk. Dat betekent voor u een uitgebreid dienstenpakket voor een lage contributie. De contributie wordt berekend naar leeftijd bij toetreding: hoe ouder u bent, hoe hoger het startbedrag van uw contributie. Kinderen van 0 t/m 11 jaar zijn contributievrij en voor de leeftijdsgroep 12 t/m 19 jaar geldt een zeer lage bijdrage. Bent u ouder dan 64 jaar, dan bieden wij de mogelijkheid tot het betalen van een eenmalige inkoopsom. Verder is het voor iedereen (ongeacht de leeftijd) mogelijk om geen contributie, maar de volledige inkoopsom eenmalig te betalen.
  • Voor bestaande leden t/m de leeftijd van 64 jaar is het altijd mogelijk om nog te switchen tussen uw keuze voor begraven of cremeren. Hiervoor wordt dan een nieuwe contributie berekend. Leden vanaf 65 jaar betalen het verschil in kosten (crematie is duurder) eenmalig.
  • De vereniging biedt de keuze uit twee pakketten: begraven en cremeren. De keuze voor het pakket is van invloed op de hoogte van de contributie.
  • De verzorging van de begrafenis of crematie volgens het dienstenpakket wordt in opdracht van onze vereniging in het hele land uitgevoerd door Monuta Nederland
  • Als grote, regionale vereniging met ca. 5300 leden zijn wij, indien mogelijk, in staat om rekening te houden met uw persoonlijke wensen. Bovendien blijven uw lidmaatschap en rechten behouden bij verhuizing (ook buiten de regio).

Bestuur

De vereniging wordt geleid door een bestuur, bestaande uit minimaal drie leden, dat wordt gecontroleerd door een interne commissie van toezicht. Jaarlijks wordt door een externe accountant de jaarrekening samengesteld.

Het bestuur bestaat uit:

ger van de gaar

Ger van de Gaar
Voorzitter sinds 1980

Aardaker 6
6467 JA Kerkrade
Tel: 045-5419801

jo thonnissen

Jo Thönnissen
Secretaris sinds 1994

Calbertsweg 151
6465 CD Kerkrade
Tel: 045-5453787

bert bejas

Bert Bejas
Penningmeester sinds 1997

Hemeling 15
6462 HV Kerkrade
Tel: 045-5464455

Jaarvergadering 2024

Uitnodiging jaarvergadering op donderdag 16 mei. Lees meer