DE ONDERLINGE BEGRAFENIS- EN CREMATIEVERENIGING “HOLZ” u.a.

houdt op donderdag 16 mei 2024 haar

J A A R V E R G A D E R I N G

in het Catharinahoes, Lambertistraat 12 in Kerkrade. Aanvang: 19.00 uur.

De agenda voor deze vergadering is als volgt:

  1. Opening en mededelingen door de voorzitter.                         
  2. Notulen jaarvergadering dd. 1 juni 2023.                         
  3. Jaarverslag 2023 van de secretaris.                    
  4. Financieel jaarverslag 2023.
  5. Verkiezing bestuursleden / Commissie van Toezicht.
  6. Mededelingen Commissie van Toezicht.
  7. Rondvraag en sluiting.