DE ONDERLINGE BEGRAFENIS- EN CREMATIEVERENIGING “HOLZ” u.a.

houdt op donderdag 1 juni 2023 haar

J A A R V E R G A D E R I N G

houden in het Catharinahoes, Lambertistraat 12 in Kerkrade. Aanvang: 19.00 uur.

De agenda voor deze vergadering is als volgt:

  1. Opening en mededelingen door de voorzitter.                         
  2. Notulen jaarvergadering dd. 16 juni 2022.                         
  3. Jaarverslag 2022 van de secretaris.                    
  4. Financieel jaarverslag 2022.
  5. Mededelingen Commissie van Toezicht.
  6. Rondvraag en sluiting.