DE ONDERLINGE BEGRAFENIS- EN CREMATIEVERENIGING “HOLZ” u.a.

houdt op donderdag 16 juni 2022 haar

J A A R V E R G A D E R I N G

houden in het Catharinahoes, Lambertistraat 12 in Kerkrade. Aanvang: 19.00 uur.

De agenda voor deze vergadering is als volgt:

  1. Opening en mededelingen door de voorzitter.                         
  2. Notulen jaarvergadering dd. 14 oktober 2021.                         
  3. Jaarverslag 2021 van de secretaris.                    
  4. Financieel jaarverslag 2021.
  5. Verkiezing bestuursleden en leden Commissie van Toezicht.
  6. Rondvraag en sluiting.