DE ONDERLINGE BEGRAFENIS- EN CREMATIEVERENIGING “HOLZ” u.a.
zal op donderdag 1 oktober 2020 haar J A A R V E R G A D E R I N G houden in het Catharinahoes, Lambertistraat 12 in Kerkrade. Aanvang: 19.00 uur.

NB: VOOR HET BIJWONEN VAN DEZE JAARVERGADERING DIENT U ZICH, TER VOLDOENING AAN DE RICHTLIJNEN VAN HET RIVM, VOOR 28 SEPTEMBER 2020 TELEFONISCH AAN TE MELDEN BIJ HET SECRETARIAAT, TEL. 045-5453787.

De agenda voor deze vergadering is als volgt:

  1. Opening door de voorzitter
  2. Notulen vorige jaarvergadering
  3. Jaarverslag 2019 van de secretaris
  4. Financieel jaarverslag 2019
  5. Verkiezing bestuursleden
  6. Rondvraag en sluiting

    HET BESTUUR