Welkom bij Onderlinge Begrafenis- en Crematievereniging Holz in Kerkrade


Als er één onderwerp is dat onlosmakelijk met ons leven is verbonden, dan is het de dood. Desondanks is het einde van het leven geen onderwerp waar we graag over praten of aan denken. Toch is het belangrijk om na te denken over dat moment, voor uzelf en voor uw nabestaanden. 
Onze vereniging zorgt voor haar leden door een uitvaart te regelen op het moment dat het nodig is. We bieden waardevaste dienstenpakketten aan voor begraven en cremeren en werken samen met professionele partners.

Jaarvergadering 2021

Uitnodiging jaarvergadering op donderdag 14 oktober. Lees meer…

Vragen

Heeft u vragen? Kijk dan bij onze veelgestelde vragen of neem per email contact met ons op.

Overlijden melden

Wilt u het overlijden van een lid van onze vereniging melden? Bel dan direct naar: 045-5453787.

Privacyverklaring